Vi har valt att jobba med Mighty smile, som är en otroligt skonsam men väldigt effektiv form av tandblekning.
Snabbt, skonsamt, effektivt och helt smärtfritt. Vi använder oss av ett kallt blått ljus så ingen värme förekommer.

Vi har 18års gräns på tandblekning.

Kosmetisk Tandblekning - Ny blekning: 1820kr
Behandlingen tar 45minuter varav 30minuter är blekning.


Touch up blekning inom 4 månader: 895kr
Behandlingen tar 30minuter varav 15minuter är blekning.


Tandblekning med MightySmile är helt ofarligt. Mightysmile följer Svensk och Europeisk lag. Produkterna följer även läkemedelsverket regler då Mightysmiles tandblekningsgel MightyPearl ej innehåller väteperoxid i sig utan endast frisätter <0,1% väteperoxid. MightyPearl gel är även Ph neutral och är därför skonsam mot emaljen.


Frisättning av upp till 0,1% väteperoxid är gränsen till vad salonger får använda, frisättning över 0,1% upp till 6% väteperoxid får endast utföras av tandläkare. Över 6% är enligt EU:s kosmetiklag olagligt, skadligt och får inte användas i kosmetisk tandblekning.
Vi använder oss av ett KALLT blått ljus, dvs ingen värme används vid blekningen.


Extended förbehåller sig rätten att med kort varsel avboka eller omboka en kund utan att ekonomisk ersättning utgår till kunden. Vi förbehåller oss också rätten arr avbryta pågående behandling om något uppkommer så som ex. vab eller sjukdom o.s.v då får kunden betala för den tid hen varit hos Extended (taxan är då 1000kr per påbörjad timme inkl moms).