Vi utför 3 olika typer av fransförlängning, Singelfransar/classic, Flats lashes och Volymfransar.

Singelfransar är en syntetfrans på varje egen naturlig frans.  Vi jobbar med tjocklekarna 0.07mm, 0,10mm, 0,12mm & ibland men ytterstsällan 0,15mm. Längderna variera från 6mm-15mm och anpassas alltid efter vad kundens egna fransar klarar av. Singelfransar har sämre hållbarhet än volymfransar.

Flat lashes är en platt frans som sätts på samma sätt som singelfransar dvs en syntetfrans på varje egen naturlig frans.

vi jobbar med tjockleken 0.20mm (dess vikt motsvarar en singelfrans i tjocklek 0.15mm). Längderna varierar från 7mm-13mm och anpassas alltid efter vad kundens egna fransar klarar av.
OBS Vi rekommenderar INTE flat lashes till kunder med tunna naturliga fransar då vikten på syntetfransen är för stor, då rekommenderar vi att välja en anpassad volym istället då den är mer skonsam för fransarna är vad flat lashes är.


Volymfransar är fler syntetfransar på varje egen naturlig frans, det görs i 2d-10d, siffrorna anger antal syntetfransar per egen frans.
Volymfransar är det mest skonsamma för dina naturliga fransar, detta pga att volymfransar är mycket tunna och därmed väger väldigt lite, dom kan således helt anpassas till vad kundens naturliga fransar klarar av att bära.
Dessutom är volym uteslutande det med bäst hållbarhet.

I vanlig volym jobbar vi nästan uteslutande med tjockleken 0.05mm, ibland med 0.04mm medans i  Extended Volume/Megavolym jobbar vi med tjockleken 0.03mm (pga att tyngden minskar, vilket möjliggör större volymknippen). 
Längderna i volym varierar från 4mm - 15mm och anpassas alltid efter vad kundens egna fransar klarar av.

Vi använder marknadens bästa lim som har minimalt med lim-ångor och är framtagen för att minska reaktionerna, det är godkända av kemikalieinspektionen. Vi använder även en produkt som binder eventuella kvarvarande lim-ångor så att risken för irritation eller röda ögon minskar, den ökar dessutom hållbarheten på er förlängning med 30%. 

Utöver detta så använder vi ett fransschampo som är framtaget av ögonläkare och inte av skönhetsbranschen, vilket gör det både skonsamt och väldigt effektivt.
Men vi även att ett fransschampo som är framtaget av ett av världens största kosmetikaföretag med fokus på bibehållen vidhäftighet för fransförlängning.


För absolut bästa resultat rekommenderar vi återbesök runt  var 3e vecka.

Vi har 18års gräns på fransförlängning.


Priserna gäller från 2020-01-09

Nytt sett Volymfransar: 1560kr       (3timmar)
Nytt sett Singlfransar:
1300kr   (2,5timme)
Nytt sett Flat lashes: 1300kr     (2,5timme)
Nytt sett Exteded Volume: 2000kr    (4timmar)

Påfyllning singelfransar/flat lashes/volymfransar
Lilla Franspåfyllningen (90minuter): 699kr  
Stora Franspåfyllningen (115minuter): 895kr
Extra stora Franspåfyllningen (135minuter): 1040kr
Efter 4 veckor - Nytt sett

Påfyllning Extended Volume
inom 2 veckor - Lilla påfyllningen (max 100minuter):  780kr
inom 3 veckor - Stora påfyllningen (max 135minuter): 1040kr    
Efter 3 veckor - Nytt sett

QuickFix (max 60minuter):  500kr   (avser gluggar och mindre tapp )
Underfransar (max 40minuter): 400kr  

OBS
Sensitivlim är inget vi använder då även det innehåller cyanoakrylater vilket gör det helt meningslöst om du är allergisk mot cyanoakrylater.
Däremot så använder vi marknadens bästa lim som har minimalt med limångor och är framtagen för att minska reationerna, det är godkända av kemikalieinspektionen. Samt en produkt som binder limångorna så att risken för irritation eller röda ögon minskar, den ökar dessutom hållbarheten på er förlängning med 30%. Utöver det så använder vi ett fransschampo som är framtaget av ögonläkare och inte av skönhetsbranchen.Vanliga frågor:
F: Förstör jag mina fransar om jag gör det här?
S: Nej, dina egna fransar har en begränsad livslängd (ca 8 veckor) därefter trillar den  egna fransen av och en ny växer ut, gör man en korrekt utförd fransförlängning så kan dina egna fransar till och med bli bättre än innan förlängningen.


F: Hur länge håller det?
S: Det beror på dina egna fransars livscykel, när din frans dör så trillar även förlängningen av. Vanligtvis gör man därför en påfyllning efter ca 3 veckor för att bibehålla ett optimalt resultat.

Extended förbehåller sig rätten att med kort varsel avboka eller omboka en kund utan att ekonomisk ersättning utgår till kund.
Vi förbehåller oss också rätten att avbryta pågående behandling om något uppkommer så som ex. vab eller sjuksom o.s.v då får kunden betala för den tid hen varit hos Extended (taxan är då 550kr per påbörjad timme inkl moms). En ombokning/avbokning från dig som kund skall bekräftas för att vara giltig.