Lojalitetskortet har gjort comeback hos oss under 2018.
Vad innebär då lojalitetskortet, jo det innebär att för varje besök så får du en stämpel för din behandling, vid fransförlängning gäller detta vid återbesök inte vid nytt sett.
Du samlar stämplar, 6 stämplar ger 25% rabatt, 12 stämplar ger 50% rabatt, kortet gäller 1år från första stämpeln och kan aldrig kombineras med andra rabatter/erbjudande.  Lojalitets kortet lämnas innan betalning då vi inte kan ge rabatter efter dragen betalning.

Vi har lojalitetskort för;

  • Återbesök Fransförlängning (du får första stämpeln vid ditt första återbesök)
  • Lash lift (du får första stämpeln vid första besöket)
  • Spraytan (du får första stämpeln vid första besöket)
  • Sockervaxning (oavsett område du vaxar, 1stämpel/besök, du får första stämpeln vid första besöket)

Extended förbehåller sig rätten att neka någon ett lojalitetskort eller en stämpel, Extended kan också när som helst ta bort lojalitetskorten utan att kunden får någon kompensation för "förlorad rabatt".